— Om mig

Författare, föreläsare och hypnotisör
När jag födde min första dotter började uppväxten med min mamma, som led av återkommande Psykotiska tillstånd, hinna ikapp. I en förlossningsdepression som varade i fem år, förlorade jag viljan att leva. En inre resa tog sin början som resulterade i kunskaper om människans enorma potential. Kunskaper jag idag använder för att optimera mina klienters liv.

När jag läkte mig själv började också livet att vända i en positiv riktning på alla plan. Idag är jag hypnotisör, Transformativ coach, författare samt certifierad handledare i sorgbearbetning och har arbetat med hälsa och personlig utveckling i större delen av mitt liv.

Min specialitet inom området målsättning är varför vi inte har det vi önskar. När jag själv hamnade i en ekonomisk kris efter en separation och en långtidssjukskrivning var jag tvungen att ta reda på svaret för att lösa min egen situation. Mina erfarenheter och kunskaper använder jag idag i mitt arbete med klienter och i föreläsningar om hur vi kan optimera våra liv och vårt välbefinnande.

I mitt författarskap skriver jag transparent och ärligt om min väg tillbaks från Depression, Fibromyalgi, PTSD och PMS/PMDS för att inspirera andra till att det faktiskt går att förändra sitt liv.
Image

— Tystnadsplikten

Tystandsplikt
Som terapeut har jag fullständig tystnadsplikt gentemot mina klienter, med samma omfattning som läkare har, vilket innebär att jag inte får lämna ut någonting av det som sägs eller skrivs ner. Det gäller både innan, under och efter att du varit hos mig.

Tystnadsplikten innebär också bland annat:
- Att jag inte får diskutera mina klienter med familj eller vänner
- Att jag inte får svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra företag/förvaltningar som rör mina klienter
- Att jag inte får lämna ut några handlingar eller annan skriftlig information om mina klienter

Undantag från tystnadsplikten
Även om sekretessen och tystnadsplikten är omfattande kan sekretessen brytas under vissa omständigheter, utan att du som klient ger ditt medgivande.

Det är viktigt att du känner till dessa undantag.

Det gäller till exempel om:
- Om du som min klient misstänks för brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse har jag rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis och åklagare. Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel. Det finns också vissa trafikbrott med lägre straffskala, till exempel rattfylleri som jag har rätt att anmäla.

- Nödsituation. Min tystnadsplikt får inte leda till att människors liv eller hälsa äventyras. För att förhindra detta kan jag bli tvungen att lämna ut sekretesskyddade uppgifter. I sådana situationer är det enligt 14 kap. 4 § brottsbalken straffritt att bryta sekretessen.”
Image
— Adress
Hälsans hus
Fjällgatan 23B 2tr
— Kontakt
— Policy