Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:
- En känsla av bedövning
- Humörsvängningar
- Koncentrationssvårigheter
- Oregelbunden sömn
- Förändrade matvanor
- Energiförlust
Image

— SORGBEARBETNING I GRUPP

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

Du får bland annat lära mer om följande delar;
- Identifiera och bearbeta dina tidigare förluster som påverkar ditt liv idag
- En djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på
- Verktyg för att bearbeta framtida förändringar och förluster

Bristande kunskap
om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Kursen ger dig kunskap och verktyg om hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.
Image

Kursbeskrivning

Under första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift.

Vid övriga kurstillfällen har följande upplägg. Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande.

I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften. Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Praktisk information

- Kurslängd: 8 veckor
- Omfattning: 8 möten á 1,5-2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per -kurstillfälle.
- Plats: Enligt överenskommelse
- Övrigt: Kursmaterial ingår.

— INDIVIDUELL SORGBEARBETNING

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursen vänder sig till dig som av olika anledningar inte vill, kan eller har möjlighet att bearbeta din sorg i grupp. Kanske känner du dig obekväm att dela dina känslor inför andra. Kanske har du varit med om en så pass traumatisk händelse att du behöver extra stöd för att kunna bearbeta den. Eller så vill du själv kunna styra kursens plats, tider och tempo.

Du får bland annat lära mer om följande delar;
- Identifiera och bearbeta dina tidigare förluster som påverkar ditt liv idag
- En djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på
- Verktyg för att bearbeta framtida förändringar och förluster

Den individuella sorgbearbetningen följer samma grundstruktur som den i grupputbildningen men med den skillnaden att du här får all uppmärksamhet och stöd. Tillsammans lägger vi upp ett tempo och tids tidsschema som passar just dig.
Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad.

Kursen ger dig
kunskap och verktyg om hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.
Image

Kursbeskrivning

Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Praktisk information

- Kurslängd: 8 veckor.
- Omfattning: 8 st möten á 60 minuter, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter mellan varje möte.
- Plats: Enligt överenskommelse
- Övrigt: Kursmaterial ingår.

— ATT MÖTA BARN I SORG

Barn upplever, precis som vuxna, normala och naturliga känslomässiga reaktioner vid förluster av olika slag. Barn behöver också bli mötta på ett bra sätt. Nedan finner du något av det vi vill förmedla kring att möta barn i sorg.

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion
Det är okej att vara ledsen, och sorg är inget problem som behöver lösas. Stanna upp och lyssna till barnet. Bekräfta att det är okej att känna det barnet känner – vad det än är.

Sorg är alla de ofta motstridiga länslor som väcks vid ett förändrat livsmönster
Ofta förknippar vi sorg med dödsfall, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Dödsfall, skilsmässor, separationer, flytta, husdjurs död, förlust av tillit och trygghet är bara några av de olika händelser som kan utlösa sorg.

Normala sorgreaktioner
Exempel på vanliga reaktioner är en känsla av bedövning, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, förändrade matvanor, sömnförändringar, samt trötthet och energiförlust.

Varje barn är unikt och har en egen unik relation till den som sörjs
Jämför inte förluster för att minimera känslor, utan respektera var och ens unika upplevelse – oavsett anledning.

Var medveten om att sorg är känslomässig, inte intelektuell
Fråga inte vad det är för fel, eftersom barnet automatiskt kommer att svara ”ingenting”. Kom inte med intellektuella kommentarer och ge inte några goda råd.

Lyssna med ditt hjärta, inte med ditt huvud
Tillåt känslomässiga reaktioner och uttryck utan att döma, analysera eller kritisera.

Säg aldrig "var inte ledsen" eller "var inte rädd"
Sorg och rädsla är det två vanligaste känslorna i samband med förluster av olika slag, vilket bara gör oss mänskliga. Barn har mognad att prata om det de frågar om: Var noggrann med att svara på det som barnen frågar kring – varken mer eller mindre.

Vuxna- ta första steget
Att säga sanningen kring din egen sorg kommer att skapa trygghet för ditt barn att berätta om hans eller hennes känslor. Barn gör som vi gör – inte som vi säger. Var inte stark för barnets skull, eftersom barnet då är starkt för din skull. Var ärlig med vad du känner!

Ha tålamod
Forcera inte ditt barn att prata, utan låt det få ta tid.
 
Image
Använd inte metaforer, utan säg som det är
Säg inte att ”pappa har gått bort” eller ”pappa har somnat in”. Barn tar oss på orden, vilket leder till senare problem när barnen ska sova eller när mamma ska bort på fest. När någon har dött använd då klarspråk och säg som det är: ”pappa har dött”.

Ge stöd istället för tröst
Att krama och hålla om utan att klappa eller stryka tillåter känsloyttringar och distraherar inte barnet från sorgen.

Döden eller sorg är inte ett problem som måste lösas
Oftast räcker det att finnas till och erbjuda trygghet. Var ett hjärta med öron, utan mun.

Göm inte undan döden
Ofta är det bra att låt barnen se den döde på sjukhuset eller på bisittningen och att låta barnen vara med på begravningen. Kom dock ihåg att i förväg berätta för barnen vad de kan förvänta sig kommer att hända under dessa tillfällen.

Undvik större förändringar
Sorg är alla de ofta motstridiga känslor som väcks av en förändring av ett välkänt livsmönster. Det är därför viktigt med kontinuitet. Undvik i möjligaste mån större förändringar som byte av bostad, skola eller liknande kort inpå förlusten.

— SORGEN NÄR ETT HUSDJUR DÖR

Att mista ett husdjur kan vara en oerhört smärtsam upplevelse. Det inte många mänskliga relationer som innehåller samma kravlösa kärlek som relationen mellan ett husdjur och dess ägare. För många människor är relationen till ett djur det närmaste vi någonsin kommer upplevelsen av villkorslös kärlek.

Men det är klart, visst finns det några grundläggande villkor som vi behöver uppfylla. Vi behöver ta hand om våra husdjur, mata dem och uppfylla deras mest basala behov. Samtidigt har vi aldrig hört talas om hundar, katter, undulater eller hamstrar som dömt eller kritiserat sina ägare. Vad vi däremot vet är att människor ofta berättar sina mest intima hemligheter för sina husdjur. Till djuren uttrycker ägarna ofta sina sannaste och djupaste känslor. Ofta berättar de både utförligare och ärligare än de någonsin vågat göra inför sin familj eller sina vänner.

En nära och viktig relation
Vi känner också till hur oerhört viktiga husdjur kan vara för människor. Dels för alla ensamma, men också för de miljontals par som inte kunnat få barn och som istället blivit underbar husse och matte för sina husdjur. Relationer där djuren varit lika självklara familjemedlemmar som någonsin en annan människa.

Vi vet dessvärre även hur förödande sorgen efter ett husdjur kan vara. Vi har haft kursdeltagare vars största sorg var när hästen, hunden eller katten dog – som sörjde på samma sätt som om en mänsklig familjemedlem hade dött. Vi vet hur fästa människor kan bli vid sina husdjur. Att ibland även behöva fatta beslut om att ta bort ett husdjur för att minska dess lidande gör inte sorgen mindre.

Det var ju bara en hund
Vi känner dessvärre även till hur sörjande djurägare ofta såras av okänsliga kommentarer. Saker som sägs i all välmening, till och med i syfte att vara stödjande, men som bara känns sårande. Kommentarer som ”det var ju bara en katt” eller ”varför skaffar du dig inte en ny hund?”.

Att minimera förlusten eller att försöka ersätta relationen med en ny förringar dock bara sorgen – vilket av den sörjande ofta upplevs som kränkande. Ingen skulle komma på tanken att säga ”det var ju bara ett barn” eller ”varför skaffar du dig inte ett nytt barn?”.
Image
All sorg är naturlig
Att sörja ett husdjurs död är både normalt och naturligt. Eftersom vi i vår kultur ofta fått lära oss att undertrycka och dölja våra känslor, kan sörjande ibland uppleva det besvärande att bli ledsen. Speciellt när det ”bara” är ett husdjur som dött. Samtidigt vet vi att ett husdjurs död ofta producerar en enorm mängd starka känslor.

Dessa normala känslor av sorg ses ofta av samhället som något konstigt och avvikande. Vi behöver därför sträva efter att normalisera det som är naturligt. I annats fall kommer vi fortsätta behöva dölja och undertrycka våra känslor av sorg efter ett husdjurs död – för att inte uppfattas som svaga eller avvikande.

När du möter någon som mist ett husdjur
Kom ihåg nästa gång du träffar någon som nyligen mist ett husdjur: Det är inget fel på dem. Det är ”bara” hjärtan som är brustna. Försök inte förändra deras naturliga reaktion och försök inte minska deras smärta. Föreställ dig istället bilden av att vara ett hjärta med öron och lyssna till det som de vill berätta. Känslor behöver kommuniceras, inte undertryckas.

Sorgen efter ett husdjurs död behöver bearbetas precis som vilket dödsfall som helst. Vi behöver upptäcka och fullborda allt som är oavslutat. Vi behöver få sörja vår relation utan att det läggs någon värdering på vår sorg.

— Skicka en intresseanmälan

Sorgbearbetning i grupp Individuell sorgbearbetning Att möta barn i sorg

Image
— Adress
Hälsans hus
Fjällgatan 23B 2tr
— Kontakt
— Policy