Image

— Klientfall

Image

— Om mig

När jag födde min första dotter började uppväxten med min mamma, som led av återkommande Psykotiska tillstånd, hinna ikapp. I en förlossningsdepression som varade i fem år, förlorade jag viljan att leva. En inre resa tog sin början som resulterade i kunskaper om människans enorma potential. Kunskaper jag idag använder för att optimera mina klienters liv.
Min specialitet inom området målsättning är varför vi inte har det vi önskar. När jag själv hamnade i en ekonomisk kris efter en separation och en långtidssjukskrivning var jag tvungen att ta reda på svaret för att lösa min egen situation. Mina erfarenheter och kunskaper använder jag idag i mitt arbete med klienter och i föreläsningar om hur vi kan optimera våra liv och vårt välbefinnande.
I mitt författarskap skriver jag transparent och ärligt om min väg tillbaks från Depression, Fibromyalgi och PMS/PMDS för att inspirera andra till att det faktiskt går att förändra sitt liv.
Image
— Adress
Hälsans hus
Fjällgatan 23B 2tr
— Kontakt
— Policy